Legalna praca dla obcokrajowców w Polsce

legalna praca z Alimat Group

Witaj w świecie Alimat Group – miejscu, gdzie legalna praca dla obcokrajowców w Polsce staje się kluczem do Twojej stabilnej przyszłości i dynamicznego rozwoju zawodowego. Jesteśmy dumni z naszej firmy, która nie tylko respektuje, ale także promuje zasady etyczne oraz przestrzeganie prawa pracy.

Legalne zakwaterownie
Zakwaterowanie Alimat group
opieka Alimat Group

Obcokrajowiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii może legalnie pracować w Polsce wtedy, gdy łącznie spełnia następujące warunki:

 • legalnie przebywa na terytorium Polski, to znaczy posiada odpowiednie dokumenty pobytowe (na przykład wizę lub kartę pobytu)
 • jeżeli nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, to:
  • uzyska zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite) albo
  • pracodawca uzyska dla niego zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub złoży oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • dokumenty pobytowe (podstawa legalnego pobytu w Polsce) pozwalają mu na wykonywanie pracy (nie jest to wiza turystyczna lub inny dokument wykluczający podjęcie pracy)
 • jego praca odbywa się na warunkach oraz stanowisku, które zostały określone w zezwoleniu na pracę, oświadczeniu o powierzeniu pracy lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę (z wyjątkiem zmiany stawki wynagrodzenia na korzyść pracownika, zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę).
 • wizy, której cel wydania został oznaczony symbolem:
  • „01” – cel turystyczny
  • „20” – korzystanie z ochrony czasowej
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej to: Austria, Litwa, Belgia, Luksemburg, Bułgaria, Łotwa, Chorwacja, Malta, Cypr, Niemcy, Czechy, Polska, Dania, Portugalia, Estonia, Rumunia, Finlandia, Słowacja, Francja, Słowenia, Grecja, Szwecja, Hiszpania, Węgry, Holandia, Włochy, Irlandia.

Państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego to, poza państwami UE: Norwegia, Islandia, Lichtenstein.

 • sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada ważny tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy
 • przechowywać kopię tego dokumentu pobytowego przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Ważne! Obcokrajowiec, aby mógł wjechać na terytorium Polski, musi posiadać podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro. Takie ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Polsce lub być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cudzoziemiec powinien w polskim konsulacie właściwym dla kraju swojego stałego lub czasowego zamieszkania lub pobytu uzyskać wizę w celu wykonywania pracy, która umożliwi mu legalny pobyt oraz pracę na terytorium Polski.

 • wiza Schengen typu „C”
 • wiza krajowa typu „D”.

Obcokrajowiec otrzyma wizę na podstawie zezwolenia na pracę, zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków lub oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy.

Czytaj też na stronie: https://www.biznes.gov.pl/

Drogi Użytkowniku!
Aby korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe, Alimat Group Sp. z o.o. przetwarza pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Alimat Group Sp. z o.o. oraz jej Zaufani Partnerzy będą przetwarzali Twoje dane osobowe takie, jak adresy IP czy identyfikatory plików cookie w celach analitycznych i statystycznych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Klikając Zgadzam się, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w celach analitycznych i statystycznych w Twojej przeglądarce, bez zmian ustawień w zakresie prywatności. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie - po kliknięciu poniżej w Ustawienia plików cookies, a także później - po wybraniu opcji Zmień ustawienia plików cookies na stronie z naszą Polityką Prywatności i Plików Cookies lub za pomocą ustawień przeglądarki.
Zgadzam się
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies
Ustawienia indywidualne
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość dokonania indywidualnych ustawień dotyczących plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Cofnij
Statistics (1)
Statistics cookies track the user and associated browsing behavior to improve the user experience.
Pokaż cziasteczka